2030.nu – Jouw Huis Slimmer 2030.nu | Jouw Huis Slimmer

2030.nu

De route naar 2030 is begonnen!

Initiatief

2030.nu wil duurzame energieprojecten realiseren die Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal kunnen maken. Het gaat hierbij zowel om projecten die zorgen voor verdere energiebesparing als projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt.


Energiebesparing is en blijft een belangrijke prioriteit om energiedoelen te halen. 2030.nu wil in de Stichtse Vecht laagdrempelig advies geven over energiebesparing en organiseert daarom thema-avonden over bijv. warmtepompen, maar ook over isolatie, ventilatie en meer algemeen energie-besparingsavonden, waarin bewoners met al hun vragen terecht kunnen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de energieambassadeurs, die in hun diverse woonkernen contact zoeken met de buurtbewoners om het thema energiebesparing aan te snijden.